Vul uw data in om de prijzen te zien

Ontdek de voordelen van online reserveren
Gegarandeerd de beste prijs
Minibar met gratis drankjes
Gratis wifi

Ziektekostenverzekering inbegrepen:
ontdek de voordelen

Mac Puerto Marina

Mac Hotels

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het doel van de Mac Hotels-groep is om waarde te creëren voor onze belangrijkste stakeholders (klanten, interne en externe medewerkers, en de gemeenschap) en positieve effecten te creëren door dialoog, transparantie en samenwerking.

De drie pijlers die onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bepalen, zijn:

 • Sociaal: met klanten en de gemeenschap waarin de vestigingen zich bevinden.

 • Arbeid: met de werknemers, zorg dragen voor hun welzijn en opleiding en het beheren van het talent van de organisatie.

 • Milieu: werken aan het verminderen van de impact van onze hotels en het sensibiliseren van onze stakeholders.

Strategische doelstellingen

Uitgaande van de definitie van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor Mac Hotels en de drie gedefinieerde pijlers, zijn de strategische doelstellingen die als leidraad zullen dienen om de concrete doelstellingen te bepalen de volgende:

 • Sociaal proactief zijn in de plaatsen waar de hotels en de organisatie gevestigd zijn.

 • Actief zijn in het zorgen voor het milieu en het verminderen van de impact van de organisatie.

 • Het welzijn van werknemers en klanten bevorderen.

 • Talent beheren en behouden, gekoppeld aan de waarden die ons definiëren (authenticiteit, kwaliteit, uitmuntendheid, diversiteit, betrokkenheid).

 • Deze beleidslijnen volgend en uitgaande van de nieuwe mondiale conjunctuur, die onze manier van interrelatie met de wereld reeds heeft veranderd, breiden wij in dit jaar 2021 onze Strategische Doelstellingen uit met de volgende mijlpalen:

 • Stabiele relaties en verbintenissen tot stand brengen tussen NGO’s en de Groep.

 • Onze Stakeholders geleidelijk integreren in onze Strategieën voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 • Onze acties op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aanpassen om een maximale toegevoegde waarde te bieden aan de maatschappij.

 • De uitdaging van Echte Gelijkheid aangaan.

 • Geleidelijk de ecologische voetafdruk van de organisatie verminderen en werken aan echte compensatie.

Onze inzet voor de SDG’s in het Decennium voor Actie (2021-2030), evenals met de Impulsa Baleares Foundation in het Leading Hotel Circularity Project, zal onze Milieumasterplannen in de komende jaren sturen.

Mac Puerto Marina

Groepsbeleid inzake het milieu

Wij passen het milieubeleid volledig aan volgens de mogelijkheden van elke vestiging, de verwachtingen van de klant en rekening houdend met de natuurlijke omgeving waarin ze zich bevinden.

Ons uiteindelijke doel is het evalueren en verminderen van de milieueffecten van onze organisatie op haar verschillende locaties, door geleidelijk technologieën en instrumenten in te voeren die ons helpen onze activiteiten aanzienlijk te verbeteren en de cultuur van recycling en laag energieverbruik te bevorderen.

In het kader van onze MVO-engagement zijn enkele indicatoren geïdentificeerd om de impact van onze activiteiten te beoordelen, hun resultaten te meten en deze informatie te gebruiken om in de toekomst te verbeteren. Lees meer in ons jaarverslag.

RSC-jaarverslag